Objavljena je Javna nabavka dobara br. 02/2018 za školski i kancelarijski materijal. Zainteresovani dobavljači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju OVDE

Objavljena je Javna nabavka dobara br. 03/2018 za sredstva za održavanje higijene. Zainteresovani dobavljači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju OVDE