Raspisana je Javna nabavka dobara: Bele magnetne table. Zainteresovani dobavljači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju OVDE

Raspisana je Javna nabavka dobara: Projektori. Zainteresovani dobavljači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju OVDE