10.05.2016. Objavljena je Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara: Realizacija ekskurzije. Zainteresovani ponuđači dokumentaciju mogu preuzeti OVDE

22.03.2016. Objavljena je Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara: Isušivač vlage. Zainteresovani ponuđači dokumentaciju mogu preuzeti OVDE